Mental Progress

Mental progress staat voor weerbaarheid
Weerbaarheid staat voor:
Weloverwogen en adequaat reageren op negatieve prikkels (invloeden) van buitenaf.

Ons aanbod:

- Fit In, project tegen pesten en groepsdruk   op scholen in Assen

- Weerbaarheidstraining

- Agressie en emotieregulatie

- Conflicthantering Winkelpersoneel

- Pestprogramma (scholen)

- Zelfverdediging voor vrouwen

- Jeugdhulpverlening

- Somber of depressief / overspannen/
burn out ( zie emotieregulatie)

Dit kan zowel in groepsverband als 1 op 1 plaatsvinden.

http://www.mentalprogress.nl/